Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 ROKU (T.J. DZ.U.2016.922 Z PÓŹN. ZM):

 

Obowiązki administratora danych osobowych wykonuje Prezes Sądu Rejonowego w Płońsku.

Siedziba: ulica Henryka Sienkiewicza 9a, 09-100 Płońsk.

 

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn zm.) w celu zadań określonych przepisami prawa.


Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Płońsku odbywa następujących celach:
• sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów
administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
• zatrudnienia w sądzie (w tym prowadzenia rekrutacji) realizacji umów, w tym świadczenia usług, prowadzenia zamówień publicznych, realizacji praktyk, a także dotyczących osób
uczących się,
• wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
• dokonywania rozliczeń finansowych,
• zapewnienia bezpieczeństwa,
• drobnych spraw życia codziennego,
• dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do
wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,
• prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa oraz tworzonych na ich podstawie
regulacji wewnętrznych.

 

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Drukuj informację